InstallatievoorschriftenTapijt

Voor aanvang van het leggen dient u deze installatievoorschriften nauwkeurig door te lezen en tijdens het leggen te volgen. De garantie vervalt indien de vloer niet volgens deze voorschriften gelegd is.

1. Belangrijke adviezen:

- Controleer vóór plaatsing of het geleverde tapijt overeenstemt met uw bestelling (kleur, breedte, enz.) Indien u twijfelt snij dan niet, aangesneden rollen nemen wij niet retour. Raadpleeg het staal of bel 06 - 30 08 67 18.
- Maak een gedetailleerd plaatsingsplan op voordat u de tapijtbanen snijdt.

- Zorgvoor een droge, effen, zuivere, stabiele en stofvrije ondergrond die geen barsten vertoont. De ondergrond moet stoot-en slagvast zijn, overeenkomstig VOB DIN 18365. Indien nodig moet de vloer minstens 24 uur vóór plaatsing geëgaliseerd worden.

- Laat het tapijt rustig wennen aan de vochtigheidsgraad en de temperatuur in huis. Zo voorkomt u krimpen en rekken van het tapijt. Vóór, bij en na het plaatsen is de ideale temperatuur ca. 15 °C met een relatieve vochtigheid van 30-60%.

- Wij raden voor het verlijmen van tapijt emissiearme lijm met het EC1-label aan. Deze lijmen zijn milieuvriendelijk en vrij van vluchtige organische stoffen.
- Het tapijt moet steeds in dezelfde poolrichting geplaatst worden. het is dus belangrijk om de poolrichting te kennen.

Deze kan als volgt bepaald worden:

Leg een blad papier op het tapijt en leg hierop een potlood. Druk op het potlood en rol het heen en weer. Het papier zal zich in de richting van de pol bewegen.

- Stukverfkwaliteiten dienen aan beide zijden ongeveer 10cm te worden schoon gesneden. Bij dit tapijt geldt dat er kleine kleurverschillen kunnen optreden wanneer er twee banen, zelfs uit dezelfde rol, naast elkaar worden gelegd. Met het schoonsnijden wordt het kleurverschil grotendeels voorkomen.

2. Voorbereiding van de ondergrond.

Bij het plaatsen van het tapijt moet er aandacht besteed worden aan de ondergrond. De volgende punten moeten vermeden worden:
- Grote oneffenheden
- Scheurtjes in de ondergrond
- Onvoldoende droge ondergrond
- Onvoldoende vastheid van de oppervlakte
- Te poreuze of te ruwe ondergrond
- Onvoldoende bewegingsvoegen in de ondergrond
- Verontreinigde ondergrond veroorzaakt door bijv. olie, was, lak of verfresten.
- Hoogteverschil van de ondergrond en deze van aanliggende bouwdelen
- Ongeschikte temperatuur van de ondergrond
- Ondergeschikte kamertemperatuur
- Gebrekkig opwarmprotocol bij vloerverwarmingsinstallaties.

Overblijfselen van detergenten moeten grondig verwijderd worden. Alle mineralische ondergronden moeten geplamuurd en over de volledige oppervlakte met een daartoe geschikte spatelmassa geëgaliseerd worden. Tijdens de voorbereiding van de ondergrond moet de spatelmassa duurzaam met de ondergrond verbonden zijn. Reeds egale ondergronden moeten grondig gereinigd worden.

3. Plaatsingsmethodes

Tapijt met een action back rug kan op twee manieren geplaatst worden:

a) Verlijmen (projectmarkt en residentieel gebruik)
b) Verspannen (residentieel gebruik)

a)Verlijmen

Voor volledige verlijming kunt u de volgende drie soorten lijm gebruiken:

1. Verhuislijm (enkel residentieel gebruik)
2. Dispersielijm/universele fixeerlijm (projectmarkt en residentieel gebruik)
3. Emissiearme contactlijm (op trappen)

De opgelegde lijminstructies van de lijmfabrikant dienen gerespecteerd te worden. De verhuis of fixeerlijm kanhet best met eengrove rol aangebracht worden. Voor dispersielijm of contactlijm moet een spatel volgens specificatie van de lijmfabrikant gebruikt worden. Na het respecteren van de voorgeschreven wachttijd legt u het tapijt in het lijmbeden drukt het stevig aan. Indien er naden komen in ruimtes raden wij aan om deze volledig te verlijmen met een water oplosbare dispersielijm.

Zorg in eerste instantie voor een perfect gesneden naad. Leg hiervoor beide tapijtbanen gedeeltelijk op elkaar en zorg ervoor dat het dessin perfect doorloopt van de ene tapijtbaan in de andere. Snij vervolgens met een mes met lang gebogen lemmet beide banen door, zodat er een perfecte naad gesneden wordt.

Sla beide tapijtbanen gedeeltelijk terug en strijk de dispersielijm gelijkmatig met een getande spatel op de ondergrond uit.

Na de voorgeschreven wachttijd legt u het tapijt in het lijmbed en drukt u het stevig aan. Sluit de naad vervolgens volgens de regels van de kunst en snij het tapijt aan de want op maat af. Kopnaden: kopnaden dienen van een profiel te worden voorzien, of indien mogelijk worden vermeden. Bij kopnaden worden alle tapijtdraden doorgesneden, hierdoor is een zuivere kopnaad niet mogelijk.

Om tapijt met een action back rug op trappen te verlijmen, raden wij alleen oplosmiddelvrije dispersie-of contactlijmen aan. Volg hiervoor nauwkeurig de voorschriften van de lijmfabrikant. Voordat u start met het verlijmen van het tapijt op trappen, raden wij u sterk aan om met een vlakke spatel een fijn laagje lijm op de action back rug van het tapijt aan te brengen. Laat dit goed drogen voor u met de verlijming begint. Zo voorkomt u dat teveel kleefstof in de rug van het tapijt kan dringen.

Meet vervolgens hoe lang het tapijt moet zijn om de stap-en steuntrede van de trap te bekleden en snij met een mes met lang gebogen lemmet het te plaatsen stuk tapijt op maat af. Begin bovenaan de trap en verdeel de emissiearme contactlijm met een getandespatel gelijkmatig over de bovenste stap-en steuntrede van de trap. Na de voorgeschreven wachttijd van de lijm, plaatst u het tapijt in het lijmbed van de bovenste staptrede en drukt u het stevig aan. Met behulp van een spantang draait u het tapijt vervolgens goed rond de 4 trapneus en drukt u het stevig vast in het lijmbed van de steuntrede. Nu kunt u het tapijt onderaan de steuntrede op maat afsnijden. Indien u het tapijt op die manier ook op de volgende treden van de trap vastkleeft, bent u zeker vaneen schitterend eindresultaat.

b)Verspannen

Het verspannen van tapijt met action back rug in een vlakke ruimte kunt u het beste als volgt doen:

- Nagel de verspanlatten op 0,5cm van de wand vast aan de ondergrond
- Rol het ondertapijt uit op de ondergrond ensnij het tegen de verspanlatten af zodat deze vrij komt te liggen.
- Rol het tapijt open en leg het op het ondertapijt en over de verspanlatten
- Breng een laag contactlijm op de verspanlatten en laat deze drogen volgens de lijminstructies.
- Span het tapijtlangs de wanden op door het met een kniespanner over de verspanlatten te haken en duw het vervolgens tussen de verspanlatten en de muur. Voorzie hiervoor 0,5cm extra tapijt dat u tussen de verspanlatten en de wand kan steken.
- Als het tapijt volledig opgespannen is, snijdt u die extra 0,5cm langs de wand af en krijg u een perfect eindresultaat.

Als er naden zijn in de ruimte waar men het tapijt wil verspannen, raden wij aan om hetzelfde te werk te gaan als bij het verlijmen van tapijt. Plaats een speciale kleefband voor naden op de naadlijn. Leg vervolgens beide tapijtbanen op deze kleefband zodat een perfect gesloten naad verkregen wordt.

Plaats een voorverwarmd strijkijzer op de kleefband. Schuif de randen van de beide tapijtbanen langs het strijkijzer en beweeg het strijkijzer in een langzaam maar gestaag tempo. Het strijkijzer moet altijd met de poolrichting mee bewegen om kleurveranderingen in de naad te vermijden. De lijm van de kleefband verwarmt en wordt opgestuwd tegen de randen van de tapijtbanen die permanent samengesmolten worden.

Rol nadien nog eens met een roller over de naad om zeker te zijn van een goede hechting van de lijm aan de tapijt rug. Wrijf tenslotte met de handen over de naadlijn zodat de pool mooi rechtop staan. Zodra de naad voldoende afgekoeld is, kan u het tapijt aan de rand op maat afsnijden.

Zelfs op trappen kunt u tapijt met een action back rug verspannen op ondertapijt met verspanlatten. Zorg voor een schone stofvrije trap. De verspanlatten, op maat gesneden volgens debreedte van de trap bevestigt u op de stap-en steuntrede van de trap. Het ondertapijt niet u vast op de trap, beginnend aan de verspanlat van de staptrede en eindigend aan de verspanlat van de steuntrede. Snij het ondertapijt tegen de verspanlatten af zodat deze vrij komen te liggen. Nu kunt u het tapijt verspannen, te beginnen onderaan de trap. Haak het tapijt achter de verspanlat van de onderste steuntrede en rek het met behulp van een kniespanner over de trapneus en over de verspanlat van de volgende staptrede. Duw het tapijt vervolgens tussen de twee verspanlatten van de stap-en steuntrede. Rol het tapijt verder af naar de volgende trede en herhaal deze werkwijze. Zo kunt u het tapijt van beneden naar boven goed opspannen over alle traptreden en krijg u een perfect eindresultaat.

 WP van Veen
 4051 EW Ochten
 06 - 30 08 67 18
 kvk: 08111145